En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, Espai Desitjat Home Staging de Mireia Coll informa que totes les dades que puguin ser sol·licitades en aquesta web mitjançant l’opció formularis o bé, que l’usuari voluntàriament faciliti a través de l’opció correu electrònic, seran objecte de tractament informatitzat i incorporat als arxius de la companyia.

Espai Desitjat Home Staging de Mireia Coll com a responsable dels seus fitxers, considera que quan l’usuari facilita dades personals per rebre informació sobre algun producte, està donant expressament el seu consentiment per al tractament i incorporació de les seves dades en els fitxers de la companyia, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament per part Espai Desitjat Home Staging de Mireia Coll. Així doncs, les dades dels usuaris seran tractades amb la màxima confidencialitat i seguretat, i seran utilitzades exclusivament per informar l’usuari dels productes i serveis en què està interessat, així com perquè pugui rebre informació i correspondència de la Companyia.

Així mateix, quan el servei sol·licitat per l’usuari ho requereixi, amb la finalitat de prestar el servei encomanat, les seves dades podran ser comunicades a empreses col·laboradores i / o qualsevol altra persona física o jurídica amb les que hagin establert acords de col·laboració, de conformitat amb els límits legalment establerts. Fora d’aquest cas, no es cediran a tercers.