Preparem un immoble per a la seva comercialització dins el mercat immobiliari de lloguer o compra. La finalitat és realitzar un canvi positiu en l’habitatge, per fer-lo més atraient i agradable als compradors o inquilins, i d’aquesta manera ampliar i aconseguir més possibilitats de fer l’operació en menys temps i que resulti més beneficiosa pel seu propietari.

Abans

Després

Si li interessa…

Farem una primera reunió, totalment gratuïta, on farem una visita al vostre immoble.

La segona reunió serà d’anàlisis i diagnòstic: reconeixement i revisió de la vostra propietat. Estudiarem amb detall tot allò a tenir en compte per una millora de la presentació de la finca. I realitzarem una valoració de la situació de la mateixa, amb les possibles SOLUCIONS, juntament amb la proposta d’un pressupost.

Realitzarem una neteja i treballs, si s’escauen, de pintura i  reparacions de poca importància.

Posarem en escena l’immoble: treure mobiliari, afavorir la circulació, reordenar mobles i accessoris, col·locar objectes de decoració, millorar la llum i despersonalitzar l’espai. I en els cas d’immobles buits, col·locarem mobles de cartró i articles decoratius per donar una visió més càlida i agradable de l’habitatge.

I finalment, l’entrega de fotografies, per tal de poder-les entregar als agents immobiliaris per la seva comercialització.

Les tarifes que apliquem és preu per m2 i un lloguer de material, si s’escau.