Consisteix en fer un projecte de home staging del immoble, però amb la finalitat de donar un aspecte nou  i al gust de propietari pel seu propi ús.

En aquest cas la nostra intenció no és millorar per la rendibilitat de la finca, sinó un canvi de sensacions pel propietari.

Utilitzant les mateixes tècniques i principis del home staging:

  • Resoldre els defectes lleus que pugui tenir l’immoble.
  • Potenciar els punts forts de l’immoble.
  • Optimitzar la il·luminació dels espais.
  • Modernitzar la decoració.
  • Resoldre problemes d’olors.
  • Moblar i decorar els espais que siguin buits.
  • Corregir la sobrecàrrega de mobles i millorar la circulació dins els espais.

Les tarifes que apliquem és preu per m2.